Ārai Hapūtanga

Aronga

Ārai hapūtanga

Hei whakamahi i tēnei rauemi

Whakamahia tēnei rauemi hei tīmatanga kōrero me ngā rangatahi e pā ana ki te ārai hapūtanga, me tō rātou āheinga ki te whai whakaaro ki te oranga o te katoa, me te mahi i ngā mahi hei painga mō te katoa – pērā tonu i a Wairaka!

Ko Wairaka tētahi o ngā tūpuna rongonui o Ngāti Awa. Ko tōna matua ko Toroa, ko ia te tangata o runga i te waka o Mataatua. Tae rawa atu a Mataatua ki Aotearoa, ka ū ki Kākahoroa, ka pae te waka ki uta, ā, ka waiho i reira, kīhai i herea. Ko ngā tāne o te ope rā ka haere ki te tirotiro i te whenua hou, ā, ka mahue ngā wāhine ki tātahi whakariterite ai. Nāwai rā, ka kitea e ngā wāhine kua pipī ake, kua kī haere te tai, ā, ka rewa anō tō rātou waka ki te moana! Mauri rere katoa ngā wāhine, ka auē! Ko tā Wairaka, he whai whakaaro ki tōna whānau me te iwi anō hoki, kīhai i paku mānenei, ka tātaku ake ia: ‘Kia whakatāne au i ahau!’ Ka kau atu ia ki te waka, ka hāpaitia te hoe, ā, ka hoea te waka ki uta. Ahakoa he mahi taumaha hārukiruki tērā, he mea mahi ai e ia hei painga mō tōna whānau me tōna iwi.

Hei kōrerotanga

  • Matapakitia tēnei mea te whai whakaaro ki te oranga o te katoa i te wā o Wairaka. He rerekē noa atu tērā āhuatanga o te ao Māori ki tō ēnei rā. I te mōhio a Wairaka, ki te kore te waka e whakarauora, ka raruraru te iwi, ka noho tahanga ai te iwi. He mea nui te waka ki ō tātou tūpuna, atu i te hononga ki te wā kāinga, ki Hawaiki, hei hāereere haere, hei hī ika, hei kawe i ngā toa ki te riri, hei aha atu anō.
  • He mana tō Wairaka, he mana nui. Kei a ia te tikanga ki te whiriwhiri hoa tōkai māna anō. Heoi he wawata anō tō tōna whānau mōna, arā, kia whai tāne ia me te whakaputa uri. Ahakoa te wawata o Wairaka, he whai whakaaro nōna ki te wawata o tōna whānau mōna.
  • Whakaritea ki ēnei rā, me te horopaki o te pā kūwhā me te piringa ai. Kei te rangatahi wāhine te tikanga ki te whai i tāna e pai ai, tāne mai, wāhine mai. Heoi, me whai whakaaro tonu ia ki te oranga o te katoa. Kia āta whakaaro ia ki ōna ake wawata, engari kia whai whakaaro hoki ia ki ngā wawata o tōna whānau mōna, me ngā wawata o te hoa tōkai anō, me o tōna whānau mōna.
  • Ka mutu, ki te kore te rangatahi wahine e hiahia kia hapū ia, kia whakawhānau tamariki rānei ia i tēnei wā, me matua ārai i te hapūtanga. He maha ngā momo ārai hapūtanga; māna hei whiriwhiri i tāna e pai ai, hei kimi kupu āwhina rānei, mai i Family Planning rānei, i tētahi whare hauora hōkakatanga rānei, i tana tākuta rānei. Kei a ia te tikanga!

Akoranga matua

Me whai whakaaro e koe ki ngā wawata ōu, o tō whānau hoki mōu. Ki te kore koe e hiahia kia hapū koe,  kia whakawhānau tamariki koe, me matua ārai te hapūtanga. Kei a koe te tikanga!

He whakamarama

Ko tēnei pūrākau i tīkina mai i te pukapuka pūrākau e huaina nei, Ko Toroa rāua ko Wairaka (whārangi 4-10), nā te iwi o Ngāti Awa i whakaputa, ā, nā Tamati Waaka me tētahi kāhui kaumātua o Ngāti Awa i tito. Ka heke te whānau o Toroa mai i Hawaiki i runga i Mataatua waka, ko rātou ko tana tuahine, a Muriwai; ko tana teina, a Puhi; ko āna tamariki, ko Ruaihona, he tama, ko Wairaka, he kōtiro; me ētahi atu tāngata hoki. Kātahi anō ka tīmata te rere o te awa atua, o te ikura ki a Wairaka; kua puanga ia hei wahine. Ko ngā wawata o tōna whānau mōna, kia whai tāne ia, ā, kia whakawhānau tamariki ia kia tipu ake ai tō rātou iwi ki te whenua hou.

He Puna Kupu

āheinga competence, ability
anamata the future, time to come
ārai hapūtanga contraception
hei painga mō te katoa for the collective good
here(a) to tie up, fasten
hoa tōkai sexual partner
hōrapa to explore
ikura an ancient name for menstrual blood, derived from ‘Mai-i-Kurawaka’ – literally meaning menstrual blood comes ‘from Kurawaka’, the vaginal area of Papatūānuku.
Kia whakatāne au i ahau! I shall do the task of a man!
kī haere to become full
kupu āwhina advice
mana Every Māori is born with an increment of mana as one aspect of the spiritual attributes they inherit from their parents and tūpuna. Mana is closely related to personal tapu (see ‘tapu’, below). Regardless of the degree you are born with, mana can be built up through doing good works in the community that uplift the mana of the collective. Conversely, mana can be diminished through thoughtless, dishonest or destructive actions. Mana is the creative and dynamic force that motivates an individual to do better than others.
mānenei to falter, hesitate
mauri rere to panic
Mataatua As well as being linked to Ngāpuhi in the north, the waka Mataatua is said to have landed in the Bay of Plenty. According to the traditions two visitors, Hoaki and Taukata, arrived on the Hīnakipākau-o-te-rupe from Hawaiki, bringing kao (dried kūmara, or sweet potato) which they gave to Toi, said to be one of the first great Polynesian explorers. Toi sent the canoe Te Aratāwhao to Hawaiki captained by Tama-ki-hikurangi, charging him with retrieving more kūmara. Tama stayed on in Hawaiki and sent the kūmara back on the Mataatua canoe, captained by Toroa with his brother Puhi, his sister Muriwai, and his daughter Wairaka. The descendants of the Mataatua crew settled the region. The descendants of Wairaka, Awanuiarangi and Tūhoe-pōtiki became the ancestors of Ngāti Awa and Ngāi Tūhoe. Muriwai became an important ancestor for the Whakatōhea tribe. According to traditions, the brothers Toroa and Puhi fought over food resources, and Puhi took the canoe northward to Tākou Bay in the northern Bay of Islands, where he became an important ancestor for Ngāpuhi.
mōrearea exposed to danger, hazardous
oranga o te katoa collective wellbeing
pā kūwhā sexual activity
pipī ake to rise (of the tide)
piringa ai sexual relationship
puanga to develop, ‘blossom’
rewa to float
tapu Every Māori child is born with personal tapu. Personal tapu can be built up, through doing good works that are approved by the people/iwi. Protection of the self is closely linked to tapu and the attribute of mana (see ‘mana’, above). Mana and tapu are closely related and one affects the other. When one’s tapu is in a steady state, the person is well, both physically and psychologically. Wellbeing occurs when the self is in a state of balance, when personal tapu is safe and not under threat. Things like gossip, public humiliation and personal abuse can harm one’s personal tapu.
tātahi the beach, seaside
tātaku to utter deliberately, pronounce, state
taumaha hārukiruki extremely difficult
te awa o te atua menstrual cycle (see ‘ikura’ above) – ‘atua’ is another ancient word for menstrual blood
tere to drift
tūpou to dive
waka The first settlers arrived in Aotearoa in large waka from Polynesia. The journey lasted up to a month, and the waka were big enough to carry many people and enough food. These ancient craft were probably double-hulled, rather like two canoes side by side. Māori tribes trace their ancestors from these important waka.
Māori used waka (canoes) just as we use cars today. New Zealand’s waterways were like roads, and waka were paddled along them carrying people and goods. New Zealand had an abundance of wide-girthed trees, such as tōtara and kauri, meaning that Māori could build much more diverse waka than in their Polynesian homeland. They developed a variety of vessels for coastal and inland waterways. Each had its special function, from the grand carved waka taua for war parties, to handy rafts for fishing.
wawata hope, dreams, aspirations
whai whakaaro to be thoughtful, considerate, mindful
whakarauora to rescue, revive
whare hauora hōkakatanga sexual health clinic

He tohutoro

Barclay-Kerr, H. (2006). Waka – Canoes – Pacific origins. In Te Ara: The encyclopedia of New Zealand. Retrieved from https://teara.govt.nz/en/waka-canoes/page-1

Mitira, T. H. (1972). Takitimu: Chapter Twenty-one – Various ancestors. In New Zealand Electronic Text Collection. Retrieved from http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-MitTaki-t1-body-d2-d13.html

Murphy, Ng. (2014). Waiwhero: He whakahirahiratanga o te Ira Wahine/The red waters: A celebration of womanhood. Ngāruawāhia, NZ: He Puna Manawa Ltd.

Te Awekotuku, Ng. (2003). Ruahine: Mythic women. Wellington, NZ: Huia Publishers.

Taonui, R. (2005). Canoe traditions – Canoes of the Bay of Plenty. In Te Ara: The encyclopedia of New Zealand. Retrieved from https://teara.govt.nz/en/canoe-traditions/page-4

Waaka, T., & Te Kahui Kaumātua o Ngāti Awa. (2007). Toroa rāua ko Wairaka. Whakatāne, NZ: Te Rūnanga o Ngāti Awa.